Project Verduurzaming 2020 2021

Januari 2021.

Deze maand word begonnen met vervangen van CV ketel en plaatsen van warmtepompen en zonnepanelen, aan de 84e straat.

19 Oktober 2020.

Eindelijk wordt er dan een start gemaakt. Men is begonnen aan de 84e straat om het dak te ontdoen van het grind, dak platen ect. Dit alles heeft geduurd tot begin december en zijn er al warme schouwen geweest.

Mei 2020,

Bewoners zijn geïnformeerd door middel een brief en uitleg van de plannen over de werkzaamheden Verduurzamen. Men kan de antwoordbrief (ingevuld) retourneren in de bekende brievenbus van het Buurtkantoor (Aldenhof) of bij WoonGenoot op kantoor afgeven/brievenbus. De plannen zijn om na de vakantie te beginnen, bewoners worden verder op de hoogte gehouden. Maar er is ook een afspraak mogelijk met WoonGenoot in het buurtkantoor. U kunt daarvoor opgeven bij Charlotte (telefoonnummer 023 – 344 0639).

April 2020,
Helaas heeft de Coronavirus gezorgd dat het project even op een laag pitje staat.
De mede werkers van de installatiebedrijf moeten zich ook aan de regels houden van het RIVM. WoonGenoot heeft ons (bewoners) op de hoogte gesteld met de brief die alle bewoners hebben ontvangen.

Maart 2020,
Wij (Angelique en Hans) zijn benadert door WoonGenoot en onze bovenburen of wij ook proefpersonen wilde zijn in dit project. Wij hebben dit met 2 handen aangegrepen om zo het traject met testen en wensen er uit kunnen halen.
In deze maand zijn ook de CV ketels vervangen en is er een warmte pomp geplaatst en op het dak zes zonnepanelen per woning.
Helaas is nog niet bekend wat we moeten testen maar zoals ik het meemaak als energiecoach dat de opbrengsten voor ons als gezin positief is. We hebben een goede opbrengst aan stroom overdag met deze zonnestralen.

In Februari 2020 is het bestuur gevraagd een klankbordgroep te organiseren voor dit project. Deze leden zijn naar een bijeenkomst geweest bij WoonGenoot en hebben de plannen gehoord. De plannen zijn uitgelegd en over en weer zijn vragen als antwoorden gegeven.